Holistic Pulsing Dit is een zachte massage vorm waarbij ritmisch gepulseerd wordt en al wiegend worden de spanningen losgelaten. pulsing wordt ook wel gebruikt om blokkades op te sporen.