Verantwoordelijkheid Client Als er iets bijzonders met je lichaam aan de hand is zoals : een ontsteking, zwangerschap , medicijngebruik, botbreuken, oververmoeidheid, transplantaten, chronische ziekten, allergieën enz. is het verstandig om dat voor de massage te vermelden. De massage kan dan op maat aangepast worden om de eventuele risico’s te vermijden. Bij ziektes die ( tijdens de massage) sterk overdraagbaar zijn is het ook niet verstandig om een massage te ondergaan. Bij twijfel is het nodig om te overleggen zodat de massage eventueel aangepast kan worden. Een masseur mag en kan geen diagnose stellen , medicatie veranderen of kwetsuren behandelen. Vaak kunnen er wel klachten worden behandeld waarvoor nog geen reguliere oplossing is.  Dit is met name het geval bij uitstralende pijn van stijve onbeschadigde spieren (bijvoorbeeld RSI) en ook bij lichamelijke klachten met een emotionele oorsprong. Een massage is niet onder alle omstandigheden heilzaam. Bij twijfel is het verstandig om eerst met de (huis)arts te overleggen. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.