Verschillende Effecten Een roker kan bijvoorbeeld veel slijm op gaan hoesten om de longen te reinigen. Bij jicht zal er vaker geürineerd worden en is de urine ook veel donkerder. Bij een heftige reactie is het paradoxaal genoeg vaak nodig om na een week eenzelfde reinigende massage te ontvangen. De vervolgbehandelingen verlopen in de regel minder heftig. Massage versnelt genezingsprocessen. Afvalstoffen van medicatie worden sneller uit het lichaam afgevoerd op een natuurlijke manier. Vooral na een narcose is dat heel zinvol Ook het emotioneel reinigen (het loslaten van het verleden) wordt door massage gestimuleerd. Vooral oud verdriet en oude boosheid willen nog wel eens bovenkomen. Tijdens en na een massage geeft je lichaam je de gelegenheid om deze oude emoties los te laten. Hoe de effecten van massage ervaren worden is voor iedereen verschillend en ook per massage verschillend. Vaak voelen mensen zich de eerste drie dagen na een massage toch wel anders. De één zal na een massage ‘ s nachts heerlijk kunnen slapen. Bij de ander is er eerst nog een heftig proces nodig om echt weer in balans te komen (oude kwalen komen terug om daarna weer vanzelf te verdwijnen.). In de regel is het zo: Hoe heftiger het lichaam reageert, hoe meer afvalstoffen er uit het lichaam opgeruimd worden. Daarom is het ook belangrijk dat u na een massage voldoende water drinkt.